Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowanymi w różne kolory dłońmi Grupa uśmiechniętych dzieci Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowanymi w różne kolory dłońmi Grupa uśmiechniętych dzieci

Jesteś tu: Aktualności

Kontrast: wysoki / domyślny

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Serdecznie zapraszamy do udziału we wiosennej edycji spotkań w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. to zajęcia adresowane do każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem programu  jest  wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach
z dziećmi i młodzieżą. Motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi:  Wychowywać to kochać
i wymagać! Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania głębszych więzi między jej członkami. Bazujemy na książce A. Faber
i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
oraz materiałach do pracy własnej, opracowanych na gruncie wieloletnich doświadczeń.  Tematyka zajęć obejmuje m.in naukę:                                                                                                 

  • wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
  • aktywnego, wspierającego słuchania,
  • motywowania dziecka do współdziałania, modyfikowania jego niepożądanych zachowań,
  • uwalniania dzieci od grania narzuconych „ról” w domu i poza nim,
  • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, budowania realnego poczucia jego własnej wartości,
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszystkich zainteresowanych z rejonu gmin powiatu koszalińskiego informujemy, że udział w zajęciach jest bezpłatny, spotkania maja formę grupową i obejmują 12 cotygodniowych sesji.

Zapraszają pracownicy PPP-P

Elwira Jaremko i Krystyna Urbanik.

Przycisk wiecej

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Spotkanie odbędzie się  12.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00  w siedzibie Poradni pok. 201.

psycholog: Grażyna Gała, pedagog: Jacek Sztucki 

Grupa wsparcia to spotkania, podczas których każdy może podzielić się  własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami, przeżyciami dotyczącymi dziecka z zespołem Aspergera.
To także wymiana informacji nt. oddziaływań, terapii, przepisów prawa oraz wielu aspektów życia codziennego, które stwarzają problemy powodując u dzieci zachowania trudne.

Przycisk wiecej