Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowanymi w różne kolory dłońmi Grupa uśmiechniętych dzieci Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowanymi w różne kolory dłońmi Grupa uśmiechniętych dzieci

Jesteś tu: Aktualności

Kontrast: wysoki / domyślny

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Serdecznie zapraszamy do udziału we wiosennej edycji spotkań w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. to zajęcia adresowane do każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem programu  jest  wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach
z dziećmi i młodzieżą. Motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi:  Wychowywać to kochać
i wymagać! Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania głębszych więzi między jej członkami. Bazujemy na książce A. Faber
i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
oraz materiałach do pracy własnej, opracowanych na gruncie wieloletnich doświadczeń.  Tematyka zajęć obejmuje m.in naukę:                                                                                                 

  • wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
  • aktywnego, wspierającego słuchania,
  • motywowania dziecka do współdziałania, modyfikowania jego niepożądanych zachowań,
  • uwalniania dzieci od grania narzuconych „ról” w domu i poza nim,
  • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, budowania realnego poczucia jego własnej wartości,
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszystkich zainteresowanych z rejonu gmin powiatu koszalińskiego informujemy, że udział w zajęciach jest bezpłatny, spotkania maja formę grupową i obejmują 12 cotygodniowych sesji.

Zapraszają pracownicy PPP-P

Elwira Jaremko i Krystyna Urbanik.

Przycisk wiecej

Grupa wsparcia dla logopedów- zmiana terminu

Serdecznie zapraszamy  na spotkanie grupy logopedów, które odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. w godzinach 8-10 w siedzibie poradni (pok.314).

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 23.05.2017 r. pod numerem telefonu 94/71-40-202
lub na adres: marta.sztucka@powiat.koszalin.pl 

Prowadzące : Marta Filipowicz-Sztucka, Małgorzata Gołofit.

Przycisk wiecej

Szkolenie

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W KOSZALINIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE

"NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI. DIAGNOZA I TERAPIA"

2-DNIOWE SZKOLENIE

27 – 28.05.2017 r.

Koszalin

 

Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej

Elżbieta Drewniak - Wołosz, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej

Szkolenie adresowane jest do logopedów, pedagogów, terapeutów, psychologów zainteresowanych poznaniem tego zaburzenia w sposób stosunkowo szeroki i pogłębiony. W programie są m.in.. treści dotyczące aspektów psychologicznych, neuropsychologicznych, językoznawczych. Szeroko omawiamy zagadnienia związane ze sposobem prowadzenia diagnozy, różnicowaniem, objawami i ich mechanizmami. Przez cały czas odnosimy się do konkretnych przypadków dzieci,
które omawiamy w przebiegu terapii, przedstawiamy liczne próbki ich mowy, prezentujemy opinie napisane o tych dzieciach
w odpowiedzi na różne ich potrzeby. Omawiamy zasady, metody i szczegółowe sposoby terapii. Prezentujemy materiały filmowe i nagrania.

Cena: 520 zł

Nabór: trwa

Cel szkolenia:

Zapoznanie ze sposobami diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie. Przybliżenie form terapii.

Grupa docelowa:

Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele pracujący z dziećmi z tego typu zaburzeniami, studenci logopedii

Godziny szkolenia:
Sobota 9.30 – 18.00
Niedziela 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia:
Szkoły "Computer College"

ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin

Zapisy w siedzibie Poradni ul. Racławicka 13, Koszalin lub pod tel. 94/71 40 203

Wymagana jest dodatkowo rejestracja elektroniczna na stronie interenetowej: http://bit.ly/2o6b8i4

Przycisk wiecej