• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Forum Autyzm 2017

07.12.2017

PROGRAM  FORUM

10.00 - 10.10 OTWARCIE FORUM
10.10 – 11.30

Dziecko z autyzmem w wieku przedszkolnym - perspektywa lekarza psychiatry
Beata Joanna Kozielec – Oracka
11.30 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.45

Przedszkolaki z ASD - co wiadomo na temat skuteczności różnych metod pracy z nimi?
Joanna Kamykowska
12.45 – 13.00 PRZERWA
13.00 - 13.30

Z perspektywy rodzica
13.30 – 14.00 DYSKUJA
14.00 ZAKOŃCZENIE

Beata Joanna Kozielec – Oracka
Jestem lekarzem psychiatrą od 2000 r. Pracuję z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności
w zakresie emocji i zachowania, zaburzeniami neurorozwojowymi  (spektrum autyzmu). 
Od 1998 r., zajmuję się diagnozą i terapią osób z autyzmem oraz ich rodzinami. 
Ukończyłam dwuletnie szkolenie w zakresie terapii rodzinnej (UJ), poznawczo – behawioralnej (CBT-4). 
Doświadczenie w pracy z pacjentami w wieku rozwojowym oraz dorosłych zawdzięczam pracy w Klinice Psychiatrii (Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), Fundacji "Synapsis" oraz Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin (IPiN), Oddziale Dzienny i Poradni dla dzieci z autyzmem (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii), Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i Izbie Przyjęć (MCN filia w Józefowie), prywatnej praktyce. 
Prowadzę szkolenia i wykłady dla profesjonalistów, rodziców dzieci i młodzieży doświadczających trudności z powodu objawów zaburzeń oraz chorób psychicznych.
Dodatkowe zainteresowania zawodowe: profilaktyka zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Joanna Kamykowska
Z wykształcenia jestem psychologiem i nauczycielką. Pracuję jako psycholog i nauczyciel akademicki zajmując się przede wszystkim dziećmi i młodzieżą doświadczającą zaburzeń rozwojowych. Rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W świecie akademickim pociąga mnie możliwość szukania odpowiedzi na pytania o prawdę - jakie są mechanizmy zaburzeń rozwojowych, jak skutecznie wspierać osoby doświadczające określonych trudności. W świecie praktyki szukam inspiracji do badań akademickich oraz możliwości zastosowania odkrywanej wiedzy.