• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Szkolenie dla psychologów

08.12.2017

Zapraszamy na szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5 Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2018 r. w siedzibie PPP-P w Koszalinie.

ZAPISY TYLKO PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY

http://www.pracowniatestow.pl/pl/i/SZKOLENIA-terminy-i-ogloszenia/21