• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Wydanie informacji o wynikach diagnozy

Informacja o wynikach diagnozy

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni np.: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej, a także wynikach diagnozy testem PEP-R oraz ADOS – 2.
Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia, np. dla potrzeb lekarzy, sądu lub ośrodka pomocy społecznej.