• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Dyżur pedagoga

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie prowadzi popołudniowy dyżur pedagoga, spotkania są bezpłatne i odbywają się bez wcześniejszej rejestracji. Zapraszamy rodziców i nauczycieli oraz pełnoletnich uczniów na konsultacje, w celu przedstawienia problemu, udzielenia porad i wskazówek oraz określenia dalszego postępowania. Pedagog pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 16.00.