• Powiatowa Poradnia
  Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Koszalinie
  Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
  oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Konsultacje psychiatryczne

LEKARZE PSYCHIATRZY W PORADNI – KONSULTACJE

Informujemy, że w uzasadnionych przypadkach w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie istnieje możliwość pogłębienia diagnozy o konsultację psychiatryczną. Lekarzami współpracującymi z Poradnią są:

 • Marta Kopczyk, lekarz psychiatra
  Konsultacjami może być objęta młodzież w wieku 14-18 lat (za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) oraz pełnoletni uczniowie u których występują objawy, mogące świadczyć
  o zaburzeniach odżywiania (bulimia, anoreksja), depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach zachowania i emocji, nieprawidłowo kształtującej się osobowości.

 • Edyta Łyszcz-Fedasz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
  Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Wskazane jest, aby wizyta u lekarzy psychiatrów poprzedzona była diagnozą psychologiczną w Poradni. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Poradni.