• Powiatowa Poradnia
  Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Koszalinie
  Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
  oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Profilaktyka zdrowia psychicznego

24.02.2020

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Koszalińskiego na spotkania w Poradni, w ramach wsparcia merytorycznego,  poświęcone zagadnieniom profilaktyki zdrowia psychicznego.

Spotkania mają na celu:

 • wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole , placówce oświatowej;
 • poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz emocji u dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych;
 • rozpoznawanie wczesnych symptomów świadczących o zaburzeniach psychicznych i zachowania u dzieci i młodzieży – kierowanie do poradni, placówek specjalistycznych, wypracowanie sposobów informowania rodziców o spostrzeżeniach dotyczących funkcjonowania dziecka, współpraca
  z instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
 • psychoedukację na temat mechanizmów kształtowania się i rozwijania zaburzeń u dzieci i młodzieży;
 • wypracowanie praktycznych sposobów radzenia sobie w kontakcie
  i codziennej pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami psychicznymi
  i zachowania, możliwych do zastosowania w przedszkolu/szkole.

Termin spotkania:  

5 marca 2020 ( czwartek), w godzinach 13.00 - 15.30

Zapisy w sekretariacie poradni, tel. 94 714 02 02

Miejsce  -  Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie,
ul. Racławicka 13, sala 201.

Osoba koordynująca : mgr Marzenna Chłopecka-Hałys, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Zespołu ds. profilaktyki zdrowia psychicznego
w Poradni.