• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Strefa dziecka i rodzica

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie świadczy bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i młodzieży z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego zamieszkałym na terenie powiatu koszalińskiego.

Formy pomocy bezpośredniej realizowane w Poradni:

  • STREFA DZIECKA

Terapia pedagogiczna

 Terapia psychologiczna

 Terapia logopedyczna

 Terapia intergracji sensorycznej

 Terpia EEG Biofeedback

 Grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone na terenie Poradni

 Procedura przyjęcia dzieci na terapię  

  • STREFA RODZICA

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców