• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Strefa dziecka i rodzica

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie świadczy bezpośrednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i młodzieży z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego zamieszkałym na terenie powiatu koszalińskiego.

Formy pomocy bezpośredniej realizowane w Poradni:

  • STREFA DZIECKA

Terapia pedagogiczna

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Terapia intergracji sensorycznej

Terapia EEG Biofeedback

  • STREFA RODZICA

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców