• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Profilaktyka zdrowia psychicznego - grupa wsparcia

14.02.2018

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Koszalińskiego na cykliczne spotkania w Poradni, w ramach wsparcia merytorycznego, poświęcone zagadnieniom profilaktyki zdrowia psychicznego.
Spotkania mają na celu:
- wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole , placówce oświatowej;
- poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz emocji u dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych;
- rozpoznawanie wczesnych symptomów świadczących o zaburzeniach psychicznych i zachowania u dzieci i młodzieży – kierowanie do poradni, placówek specjalistycznych, wypracowanie sposobów informowania rodziców o spostrzeżeniach dotyczących funkcjonowania dziecka, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
- psychoedukację na temat mechanizmów kształtowania się i rozwijania zaburzeń u dzieci i młodzieży;
- wypracowanie praktycznych sposobów radzenia sobie w kontakcie i codziennej pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami psychicznymi i zachowania, możliwych do zastosowania w przedszkolu/szkole.

 

Serdecznie zapraszam
Mgr Marzenna Chłopecka- Hałys, psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Termin spotkania:
28 lutego 2018 (środa), w godzinach 13.00 - 15.00
Zapisy w sekretariacie poradni, tel. 94 714 02 02
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.


Miejsce - Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 314.


Osoba koordynująca : Marzenna Chłopecka-Hałys, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Zespołu ds. profilaktyki zdrowia psychicznego w Poradni.